Kontakt

Drewa sp. z o.o
 • ADRES: ul. Moniuszki 2, 05-270 Marki
 • KRS: nr: 0000160701, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 • VAT/NIP: 524-245-88-34
 • REGON: 015479235
 • TELEFON: +48 (22) 207 21 17
 • FAX: +48 (22) 207 21 02
 • EMAIL: drewa@drewa.pl
 • NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH ALIOR BANK:
  • PLN 69 2490 0005 0000 4530 3735 8099
  • EUR 44 2490 0005 0000 4600 8016 1695

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Kapitał zakładowy: 100 000zł – wniesiony w całości